Siirry sisältöön

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Sosiaalitoimistot

Eurajoen sote-keskus
Kalliotie 5,
27100 Eurajoki
sähköposti: sosiaalitoimisto.eurajoki@kessote.fi

 • Elina Kuoppala, sosiaaliohjaaja (Luvia, Irjanne, Kuivalahti) p. 044 431 2743
 • Johanna Löppönen, sosiaaliohjaaja (Eurajoen alue) p. 044 312 4206
 • Irene Vyyryläinen, lähihoitaja p. 044 312 4207

puhelinaika arkisin klo 9-10

fax: 02 868 4237

Voimatupa
Tohkankuja 3 B 12,
27100 Eurajoki

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille järjestetään ryhmätoimintaa yhteistyössä Rauman Seudun Katulähetyksen kanssa keskiviikkoisin klo 9–14.

Tiedustelut
Raili Salo, palvelupäällikkö
puh. 050 469 3168


Harjavallan sote-keskus
Koulukatu 7,
29200 Harjavalta
sähköposti: sosiaalitoimisto.harjavalta@kessote.fi

 • Anne Hakkarainen, sosiaalityöntekijä p. 044 432 5250
 • Kati Kääntee, sosiaaliohjaaja p. 044 432 5251
 • Laura Rantahalvari, sosiaaliohjaaja p. 044 432 5236

puhelinaika arkisin klo 9-10

faxi: 02 674 2701

Haiku
Haiku on avoinna ma, ke ja pe klo 10-15
Harjavallankatu 15
p. 044 432 5246

Harjavallan aikuisten kulma on päihteetön kohtaamispaikka työikäisille (18–63 v.). Haiku on turvallinen paikka tavata ihmisiä, saada palveluohjausta, tulla kohdatuksi yksilönä ja jakaa elämäänsä muiden kanssa vain sen verran kuin itse haluaa.

Paikan päällä voi lukea päivän lehden, pelata biljardia ja muita pelejä, täyttää ristikkoa, katsoa televisiota tai keskustella muiden kanssa. Haikusta löytyy myös kävijöiden käyttöön tarkoitettu tietokone ja tulostin. Kahvipannu on aina kuumana ja kahvin lisäksi tarjolla usein pientä purtavaa. Maksu on vapaaehtoinen.

Viikko-ohjelmasta löytyy tarkempia tietoja:

Haikun omavalvontasuunnitelma 2020 (pdf-tiedosto)


Kokemäen sote-keskus
Postiosoite: PL 27, 32800 Kokemäki
Käyntiosoite: Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki
sähköposti: sosiaalitoimisto.kokemaki@kessote.fi

Eeva Kuusisto, sosiaalityöntekijä p. 040 488 6225
Jussi Suominen, sosiaaliohjaaja p. 040 488 6285

puhelinaika arkisin klo 9-10

Päiväkeskus Kumu
Päiväkeskus järjestää ohjattua toimintaa sekä “matalan kynnyksen kohtaamispaikan” mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Ohjattuun toimintaan kuuluu mm. erilaisia ryhmiä sekä retkiä asiakkaiden toiveiden mukaan. Ohjaajilla on mahdollisuus tehdä asiakkaiden luokse kotikäyntejä sopimuksen mukaan. Päiväkeskuksessa on mielekkään tekemisen lisäksi mahdollisuus lounaaseen sekä aamu- ja iltapäiväkahviin. Päiväkeskuksen “koko paketin” hinta on 3,00€/pv.

Avoinna arkipäivisin klo 9-14 välisenä aikana
Kokemäen terveysaseman alakerta
Tulkkilantie 4
32800 Kokemäki

Kirsi Åman-Muotio, sosiaaliohjaaja 040 488 6236
Päivi Kuusela, sosiaaliohjaaja 040 488 6237

Nuorten Kumu
Matalan kynnyksen toimintaa kokemäkeläisille nuorille aikuisille.

Toteutetaan yhdessä suunniteltuja projekteja tai tehdään muuta yhteisöllisesti päätettyä, kuten maalataan, tehdään käsitöitä, käydään tutustumassa eri toimipaikkoihin tai esimerkiksi lähdetään kalastamaan. Yhteiseen toimintaan osallistuminen on suositeltavaa, mutta ei pakollista.

Ohjaajalla on mahdollisuus olla apuna asiointikäynneilläsi ja myös kotikäynnit onnistuvat tarvittaessa. Myös Nuorten Kumussa on mahdollisuus aamupalaan (1€), lounaaseen (2€) ja iltapäiväkahviin.

Nuorten Kumu avoinna kahdesti viikossa, ma ja ti klo 9-14
Marjaelina Janhunen, sosiaaliohjaaja 040 488 3968


Nakkilan sote-keskus
Porintie 11,
29250 Nakkila
sähköposti: sosiaalitoimisto.nakkila@kessote.fi

 • Juhani Johansson, päihde- ja mielenterveyspalveluiden koordinaattori p. 040 488 6221
 • Kati Armia, sosiaaliohjaaja p. 044 747 5823
 • Vilma Välimaa-Mäkinen, sosiaaliohjaaja p. 044 747 5841

puhelinaika arkisin klo 9-10

Kaikkien työntekijöidemme sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kessote.fi

Ethän lähetä suojaamattomassa sähköpostissa henkilötietoja.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jolla turvataan henkilön ja perheen toimeentulo ja edistetään itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuella turvataan vähintään välttämätön toimeentulo.

Toimeentulotuessa on kolme osaa

 • perustoimeentulotukea haetaan Kelasta
 • täydentävä toimeentulotuki ja
 • ehkäisevä toimeentulotuki

Ensin haetaan Kelasta perustoimeentulotukea. Tarvittaessa voi hakea samassa hakemuksessa myös täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Kela voi pyynnöstä siirtää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea koskevan hakemuksen kunnan käsiteltäväksi.

Lomakkeet

Ehkäisevän / täydentävän toimeentulotuen hakemus

Toimita hakemus liitteineen paikkakuntasi sosiaalitoimistoon (hakemukseen liittyvät laskut, tiliotteet ja kuitit).

Katso myös Toimeentulotuen soveltamisohjeet

Henkilötietojen tarkastaminen

Aikuisten psykososiaalisista palveluista vastaa Kirsi Forsman, johtava sosiaalityöntekijä p. 044 432 5248


Päihdepalvelut

Avopalvelut
Kessoten alueella Kokemäellä, Harjavallassa, Nakkilassa ja Eurajoella päihdehuollon avopalveluita tarjoaa A-klinikka Kokemäki.

A-klinikka auttaa päihdeongelmissa, erilaisissa riippuvuuksissa sekä elämänhallinnan kysymyksissä yksilöllisesti. Palvelut on tarkoitettu päihteiden käyttäjille ja heidän läheisilleen. A-klinikalla tehdään myös seurantaa rattijuopumus- ja ajokelpoisuusasioissa sekä päihteiden käytön aiheuttamien haittojen arviointia asiakkaan kanssa yhteistyössä esimerkiksi työterveyshuollon kanssa.
A-klinikalle voi hakeutua itsenäisesti, eikä lähetettä tarvita.

Avovieroitushoidot
Kessoten terveysasemilla toteutetaan avovieroitusjaksoja. Arviot jaksojen aloittamisesta tehdään erikoissairaanhoidossa päihdepoliklinikalla tai erikoislääkärin toimesta kuntayhtymän terveysasemalla. Kumpaankin tarvitaan lääkärin lähete.

Opioidikorvaushoito
Kessoten kaikilla terveysasemille toteutetaan opioidikorvaushoitoa. Korvaushoidon aloituksen arviot tehdään erikoissairaanhoidoissa päihdepoliklinikalla, jonne tarvitaan lääkärin lähete. Korvaushoidon aloitukseen liittyvää alkuarviointia tehdään terveyskeskuksessa psykiatrisen sairaanhoitajien toimesta.

Katkaisuhoito
Kessoten alueella ei toimi varsinaista katkaisuhoitoasemaa. Katkaisuhoitoja toteutetaan tämän takia mahdollisuuksien mukaan Harjavallan pääterveysasemalla sijaitsevassa terveyskeskussairaalassa. Terveyskeskussairaalaan potilaita voidaan ottaa Kessoten terveysasemien lääkäreiden toimesta sekä Satakunnan yhteispäivystyksestä.

Lähin katkaisuhoitoasema toimii Porissa. Lisäksi katkaisuhoitoon voi hakeutua A-klinikka Oy:n ylläpitämälle katkaisuhoitoasemalle Turkuun.
Katkaisuhoitoasemille ei tarvita lähetettä.

Porin katkaisuhoitoasema
Veturitallinpolku 4, 28120 PORI
puh. 044 701 6250

Katkaisuhoito kotona
Katkaisuhoito voidaan toteuttaa myös asiakkaan kotona. Kessote toteuttaa kotiin annettavaa katkaisuhoitoa yhteistyössä Ajatar Hoivapalvelut Oy:n kanssa. Lähetettä ei tarvita, mutta arvion soveltuvuudesta kotiin annettavaan katkaisuhoitoon tekee kuntayhtymän lääkäri. Tällöin myös kotikatkaisuhoito on asiakkaalle maksutonta.

A-klinikan palvelut Kessoten alueella:

Harjavalta, sote-keskus
Koulukatu 7
ma-pe klo 8-16

Nakkila, sote-keskus
Porintie 11
to-pe klo 8-15

Kokemäki, A-klinikka
Siltakatu 4
ma–pe klo 8-16

Eurajoki, kunnantalo
Kalliotie 5
joka toinen viikko ma klo 8-16

Luvia, terveysasema
Kuivalahdentie 3
joka toinen viikko ma klo 8-16


Psykososiaaliset asumispalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluita järjestetään niille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, joilla on sairautensa vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Asumispalvelut luokitellaan kolmeen ryhmään asiakkaan tuen tarpeesta riippuen: tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

 • Vilma Välimaa-Mäkinen, sosiaaliohjaaja p. 044 747 5841
 • Eeva Kuusisto, sosiaalityöntekijä p. 040 488 6225
 • Elina Kuoppala, sosiaaliohjaaja p. 044 431 2743
 • Johanna Löppönen, sosiaaliohjaaja p. 044 312 4206

Hakemus päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumiseen


Psykiatrinen työryhmä

Kessoten psykiatrinen työryhmä tarjoaa keskusteluapua aikuisille ja yli 16-vuotiaille nuorille. Työryhmään kuuluu psykiatrisia sairaanhoitajia, psykologeja ja psykiatri.