Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Lapsen ja perheen psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi tapahtuu jatkossa Voimaperheet-kyselylomakeen avulla

Nelivuotiaan laajaan neuvolatarkastukseen kuuluu lapsen ja perheen psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi. Kessoten alueen neuvoloissa se toteutetaan jatkossa Voimaperheet-kyselylomakkeen avulla, jonka jokainen perhe saa täytettäväkseen neuvolakäynnillä.

Ensi vuoden alusta kaikille alueen perheille postitetaan kotiin Voimaperheet-neuvolakysely lapsen 4-vuotissyntymäpäivää edeltävän kuukauden aikana. Lomakkeessa kysytään lapsen käyttäytymiseen ja mielialaan sekä perheen hyvinvointiin liittyviä asioita.

Ota täytetty lomake mukaan lapsen terveystarkastukseen.

Huoltajille, jotka kokevat lapsen käyttäytymisen kuormittavaksi, tarjotaan mahdollisuutta osallistua netin ja puhelimen kautta toteutettavaan vanhempainohjaukseen. Osallistuminen on perheille maksutonta, vapaaehtoista ja luottamuksellista.

Voimaperheet-toimintamallin vaikuttavuudesta on saatu vahva tutkimusnäyttö. Parhaillaan on käynnissä tutkimus toimintamallin käytöstä eri puolilla Suomea.

Lisätietoa:
https://sites.utu.fi/voimaperheet/huomaahyva/
voimaperheet@utu.fi

Julkaisupäivä

Asiasanat