Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Kuvapuhelupalvelu kotihoidon tukena

Kessotessa on otettu käyttöön VideoVisit® Home-palvelu, jossa kotihoidon käynti hoidetaan suunnitellusti kuvapuhelinyhteyden avulla.

Ikääntyvä väestömme asuu entistä pidempään omissa kodeissaan. Oman kodin merkitys on suuri ikäihmisille. Se luo iloa elämään, mutta myös turvaa ympäröivään maailmaan sekä vanhenevaan kehoon. Ikääntyessä kuitenkin erilaiset toimintakyvyn rajoitukset lisääntyvät mm. eri sairauksien myötä. Arjen toiminnot onnistuvat helpommin tutussa ympäristössä, vaikka toimintakyvyssä muuten olisi jo tapahtunut heikentymistä.

Hoidon ja kuntoutuksen järjestäminen kotiin sekä kotona asumisen tukeminen koetaan ennaltaehkäiseväksi ja tärkeäksi toiminnaksi. Tulevina vuosia ikääntyvä väestö on entistä tottuneempi käyttämään teknologiaa, mikä mahdollistaa sen, että nykyisiä ja uusia teknologioita voidaan käyttää aiempaa laajemmin.

Kessotessa on marraskuun alussa otettu käyttöön VideoVisit® Home-palvelu. Kuvapuhelupalvelussa kotihoidon käynti hoidetaan kuvapuhelinyhteyden avulla. Asiakas saa palvelua varten kotihoidosta lainaksi kuvapuhelimen eli tablettitietokoneen, jolla kotihoidon henkilökunta on yhteydessä asiakkaaseen. Tabletti asennetaan asiakkaalle valmiiksi ja hänet opastetaan sen käyttöön. Kuvapuhelukäynnillä hoitaja ottaa kuvayhteyden asiakkaan kotona olevaan tablettiin aina ennalta sovittuna ajankohtana. Vastaaminen puheluun on helppoa, yksi kosketus riittää. Asiakkaan luvalla yhteys voidaan luoda myös automaattiseksi, jolloin asiakkaan tarvitsee vain tulla laitteen ääreen. Samaisen tabletin kautta asiakas pystyy olemaan kuvayhteydessä myös perheenjäseniinsä ja ystäviinsä.

Etäkotihoidosta vastaava Riitta Kujansuu testaa kuvapuhelupalvelua Kokemäen kotihoidossa työskentelevän lähihoitaja Hanna Kosken kanssa.

Kuvapuhelussa asiakasta ohjataan tablettitietokoneen kuva- ja ääniyhteyden avulla tekemään itsenäisesti sellaisia toimia, joihin hän pystyy ohjattuna. kuvapuhelupalvelun avulla kysytään asiakkaan vointia, seurataan ja ohjataan mm. lääkkeiden ottamista sekä verenpaineen ja verensokerin mittausta. Etäkotihoidon piirissä oleville asiakkaille voidaan järjestää mm. erilaista viriketoimintaa ryhmätilaisuuksissa.

Toiminnalla on tarkoitus tuottaa ja tarjota asiakkaille entistä laajempaa palvelukokonaisuutta, tukea asiakkaan toimintakykyä, vähentää yksinäisyyden tunnetta sekä mahdollistaa ihmisten asuminen omissa kodeissa mahdollisimman pitkään.

Etähoito tulee lisääntymään ja vakiintumaan yhdeksi palvelumuodoksi kotihoidossa. Myös Kessote on linjannut etähoidon yhtenä kotihoidon toimintatapana. Kuvapuheluiden avulla voidaan osa päivittäisistä asiakaskäynneistä korvata etäkäynnillä, jos kotihoidon työntekijä on arvioinut, että yhteydenpitoa voidaan hoitaa myös kuvapuhelun avulla. Kuvapuhelupalvelun sisältö määräytyy aina yksilöllisesti hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Kuvapuhelupalvelu on osa kotihoidon maksua. 

Tällä hetkellä Kessotessa etäkäyntejä tekee yksi hoitaja maanantaista perjantaihin. Tulevaisuudessa on tarkoitus, että etäkäyntejä voidaan tehdä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tehostetun kotikuntouksen tiimeillä (Tekoja) on myös käytössään VideoVisit® -laitteita.

Lisätietoja:
Riitta Kujansuu, etäkotihoito
puh: 044 450 3840
riitta.kujansuu@kessote.fi

Julkaisupäivä