Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Koronavirusnäytteenotto

Terveydenhuollossa otettavat koronanäytteet otetaan vain seuraavilta ryhmiltä:

  • terveydenhuollon ammattilainen on suositellut testiä tai
  • työskentelet sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas- ja potilastyössä tai
  • työskentelet missä tahansa tehtävässä ympärivuorokautisessa hoiva- tai vammaispalveluissa
  • asut ympärivuorokautisesti hoiva- tai vammaispalvelussa tai
  • suoritat asevelvollisuuspalvelusta

28.2.2022 tuli voimaan sairausvakuutuslakiin tehty väliaikainen muutos, jonka mukaan tartuntatautipäivärahan saaminen ei enää edellytä tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää päätöstä työstä poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä, vaan sitä voi hakea lääkärin tai hoitajan kirjoittamalla todistuksella. Todistuksen kirjoittamiseen tarvitaan terveydenhuollossa otettava PCR- tai antigeenitesti. Tartuntatautirahaan on oikeutettu sellainen henkilö, jolle koituu ansioiden menetyksiä, joko oman sairastumisen tai alle 16-vuotiaan lapsen sairastumisen vuoksi. Todistus kirjoitetaan sairastuneelle tilanteesta riippuen 5–10 vuorokaudeksi oireiden alusta lukien. Uudet säännökset ovat voimassa 30.6.2022 saakka.

Jos edellä mainitut näytteenoton kriteerit eivät täyty ja tarvitset todistuksen tartuntatautilain mukaista tartuntatautirahapäätöstä varten, hakeudu ensisijaisesti testiin työterveyshuoltoon, josta saat todistuksen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voit hakeutua kunnalliseen näytteenottoon.

Todistus voidaan kirjoittaa takautuvasti, jos työstä poissaolo on alkanut 1.1.-27.2.2022 välisenä aikana ja sinulla on ollut laboratoriovarmennettu koronavirustartunta, eikä sinulla ole mahdollisuutta saada todistusta työterveyshuollosta.


Ajanvaraus:

Koronanäytteenotolle voit varata ajan Harjavallan ja Eurajoen terveysasemille. Koronanäytteitä otetaan arkisin.

Harjavallan terveysasema puh. 02 6773922
Eurajoen terveysasema puh. 02 677 3935

Huomioithan, että ulkomaille matkustavien näytteenotto ja koronatodistuksen kirjoittaminen tapahtuu yksityisen terveydenhuollon toimesta.


Kessoten alueen koronatestauksen sekä koronatartunnanjäljityksen käytänteet ovat muuttuneet 19.1.2022 lukien

Valtakunnallisten epidemiatilanteen vaikeuduttua THL on 13.1.2022 antanut uusia suosituksia testaus- ja jäljitysstrategiaan. Kessoten alueella ei enää keskiviikosta 19.1.2022 alkaen testata lieväoireisia elleivät he kuulu erikseen mainittuihin riskiryhmiin. Kuntalaisia kehotetaan lievissä koronavirustautiin viittaavissa oireissa välttämään kontakteja viiden vuorokauden ajan.

Sairastuneen suositellaan sopimaan jatkossa sairauspoissaolosta työnantajansa kanssa. Sairastuneen perheenjäsenille suositellaan viiden vuorokauden omaehtoista karanteenia.

Tartunnanjäljityksen painopiste on siirretty vakavalle koronataudillle alttiiden koronapotilaiden, puutteellisen rokotussuojan omaavien, raskaana olevien ja sairaalaan ja hoivalaitoksiin sekä sote-työntekijöihin. Mikäli sairastuneella on vakavia koronavirustaudin oireita, tulee ottaa yhteyttä oman terveysaseman lääkärivastaanottoon puhelimitse tai omaan työterveyshuoltoon, virka-ajan ulkopuolella päivystykseen puh. 116 117.

Ajankohtaista aiheesta

Satakunnan koronanäytteen otto-ohjetta on päivitetty – muutoksia alle 12-vuotiaiden testaukseen

Satakunnaan ammattilaisten toimintaohjetta on päivitetty 14.9.2021 julkaistun kansallisen näytteenotto-ohjeiston mukaisesti alle 12-vuotiaiden osalta. Näytteenottoa pyritään …