Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Taloustoimisto

Taloustoimisto huolehtii kuntayhtymän toimielimissä käsiteltävien asioiden suunnittelusta, valmistelusta, toimeenpanosta ja valvonnasta.

Taloustoimiston vastuulla on Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talouden kokonaisuus, talouden prosessien ja menetelmien kehittäminen ja yhtenäistäminen. Taloustoimisto vastaa maksuvalmiudesta ja kassanhallinnasta, laskenta- ja suunnittelupalvelujen tuottamisesta, yhteydenpidosta eri sidosryhmiin, palkkojen valmistelusta ja maksatuksesta, kirjanpidosta ja osto- ja myyntireskontrasta.

Yksikkö huolehtii lisäksi mm. yleisistä hallinnollisista tehtävistä, henkilörekisterin ylläpidosta, tilastointitehtävistä ja arkistoinnista.


Taloustoimistoa johtaa:


Taloustoimisto on avoinna ma-pe klo 8.00 – 15.00

Käyntiosoite:

Myllykatu 10 (B-osa)
29200 Harjavalta

Postiosoite:

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Koulukatu 2, 29200 Harjavalta

Kirjaamo:

sähköposti: kirjaamo@kessote.fi


Laskuihin liittyvät tiedustelut:

Kessoten yleislaskutus/Taloustoimisto

Terveydenhoito

Kuntalaskutus:

Asiakaslaskutus: keskus

Fysioterapian ja kotisairaalan asiakasmaksut:


Perhe- ja sosiaalityö

Vammaispalvelun ja päihde- ja mielenterveyspalvelun asiakasmaksut

mm. ulkokunnat ja lastensuojelu

mm. päivätoiminta, työtoiminta, kirsikkakoti, Hermanni ja Hopeanuoli


Koti- sairaala- ja hoivapalvelut

Ikäihmisten asumispalvelun ja kotipalvelun asiakasmaksut, laitoshoidon lyhytaikaismaksut, vuokrat

Eurajoki

Harjavalta

Kokemäki

Nakkila

Terveyskeskussairaala


Henkilöstön yhteystiedot:

sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kessote.fi

Laskutusosoite:

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, PL 9 00038 LOGICA

OVT-tunnus: 003702037384 Verkkolaskuoperaattori: CGI Välittäjätunnus: 003703575029

Y-tunnus: 0203738-4