Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Yhtymähallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään vuonna 2022 yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti toisena (2.) arkipäivänä kokouksen jälkeen kuntayhtymän taloustoimistossa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan kuntayhtymän kotisivuilla, ellei salassapitosäännöksistä muuta johdu. 

Samaa sovelletaan pöytäkirjaan päätöksistä, jonka luottamushenkilö tai viranhaltija on hänelle siirretyn päätösvallan nojalla tehnyt yhtymähallitukselle kuuluvassa asiassa.  

2022

Hallituksen pöytäkirjat 2022

Hallitus 7

Hallitus 6

Hallitus 5

Hallitus 4

Hallitus 3

Hallitus 2

Hallitus 1


Valtuuston pöytäkirjat 2022

Valtuusto 1


2021

Hallituksen pöytäkirjat 2021

Hallitus 13

Hallitus 12

Hallitus 11

Liite nro 3-12 ei julkaista

Hallitus 10

Hallitus 9

Liite nro 3 ei julkaista

Liite nro 5 ei julkaista


Hallitus 7

Valtuuston pöytäkirjat 2021

Valtuusto 1

Valtuusto 2

Valtuusto 3

Tarkastuslautakunta 2021