Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Johtoryhmä

Kuntayhtymän operatiivista toimintaa johtaa kuntayhtymän johtaja ja johtoryhmä.

Kuntayhtymän johtoryhmän muodostavat kuntayhtymän johtajan alaisuudessa toimivat palvelualuejohtajat ja henkilöstön edustaja. Johtoryhmään voidaan kutsua tarvittaessa myös muita palvelualueiden ja yksiköiden esihenkilöitä tai muita asiantuntijoita.