Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Potilas- ja sosiaaliasiamies

Neuvonta, avustaminen valitusasioissa (esim. muistutuksen teossa), tiedottaminen asiakkaan ja potilaan oikeuksista ja niiden edistäminen ja toteuttaminen.

Potilaan oikeudet

Jokaisella Suomessa asuvalla henkilöllä on oikeus saada terveydentilansa edellyttämää hoitoa käytettävissä olevien voimavarojen rajoissa. Potilaalla on myös muita lakisääteisiä oikeuksia, kuten oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun sekä terveydentilaa ja hoitoa koskevien tietojen saantiin.

Valinnanvapaus

Katso myös valinnanvapaus terveydenhuollossa.

Potilasasiamies
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi
  • neuvoo ja avustaa potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilasvahinkolain soveltamiseen liittyvissä asioissa, kuten kohteluun, salassapitoon tai potilasvahinkoepäilyyn liittyvissä asioissa ja valitusmenettelyissä
  • ohjaa potilasta muilla lainsäädäntöön perustuvilla tavoilla ajamaan etuaan.

Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin.


Satakunnan hyvinvointialueen potilas- ja sosialiasiamiehen yhteystiedot löydät täältä.


Anna palautetta Kessoten toiminnasta

Palautteesi on meille tärkeää. Voit lähettää meille palautetta oheisella lomakkeella. Huom.! Emme voi vastata palautteeseen, jos mukana ei ole yhteystietoja. Tarkista ennen lomakkeen lähettämistä, että yhteystietosi ovat oikeelliset.

Palautteen vastaanottaa kuntayhtymän nettisivustoa päivittävä henkilö, joka ohjaa viestit niille tahoille joita asia koskee. Yleensä palaute välitetään ko. henkilölle/asiaa hoitavalle ja hänen esimiehelleen, tarvittaessa kuntayhtymän johtoryhmälle ja aina hallitukselle saakka.

Tämän sähköpostin tietoturvaa ei ole varmistettu. Palautteessa ei tule lähettää esim. henkilötunnuksia tai terveystietoja. Palauteviestinä ei myöskään tule lähettää esimerkiksi lakisääteisiä muistutuksia, kanteluja, oikaisuvaatimuksia päätöksiin tai potilasvahinkoasioita. Ota näissä tapauksissa yhteyttä potilasasiamieheen. Palautetta voi jättää myös terveysasemilla sijaitseviin palautelaatikoihin.

Hyvät asiakkaamme: mikäli teillä on kysyttävää hoidostanne, haluatte varata/peruuttaa ajan tai yhteystietonne muuttuvat, ottakaa yhteyttä puhelimitse omalle terveysasemallenne.

Palautelomakkeen kautta ei voi uusia reseptejä. Jos haluatte uusia reseptinne sähköisesti, se onnistuu Omakannasta.