Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Vainajan tiedot

Kuolintodistus

Myös kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiakirjat täytyy pitää salassa. Näitä asiakirjoja ovat esimerkiksi kuolintodistus ja ruumiinavauspöytäkirja. Niiden tietoja saa kuitenkin antaa lähiomaisille. Voit pyytää kopiota kuolintodistuksesta läheisesi viimeisestä hoitopaikasta. Todistusta ei automaattisesti lähetetä lähiomaisille.

Kuolintodistukset arkistoidaan Tilastokeskuksessa, josta kuolintodistus voidaan antaa pyynnöstä lähiomaiselle. Tilastokeskuksen ohje pyyntöön sivulla Tilastokeskuksen kuolintodistusarkisto.

Jos lähiomaisesi on hiljattain kuollut terveyskeskussairaalan vuodeosastolla, kuolintodistuskopio voidaan pyynnöstä antaa sieltä.

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus

Mikäli lähiomaisesi on lähetetty oikeuslääketieteelliseen kuolemansyynselvitykseen ja ruumiinavaukseen, kuolintodistus laaditaan Turun oikeuslääketieteen laitoksen tai lääninhallituksen oikeuslääkäreiden toimesta. Tällöin kuolintodistusta ei voi saada kauttamme.

Katso lisätietoja: THL Usein kysytyt kysymykset oikeuslääkinnästä

Yleistä tietoa aiheesta: THL Tietoa kuolintodistuksesta

Vainajan elinaikaista hoitoa koskevat tiedot

Potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten.

Tietoja pyytävällä ei ole oikeutta saada nähtäväkseen rajoituksetta vainajan potilaskertomuksia. Pyynnössä on aina mainittava käyttötarkoitus (peruste luovutukselle). Pyynnön voi tehdä lomakkeella Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi tai vapaamuotoisesti (kunhan hakemuksesta löytyy samat tiedot, kuin lomakkeessa vaaditaan). Pyyntö lähetetään tietosuojavastaavalle osoitteeseen Harjavallan terveysasema, Tietosuojavastaava, Koulukatu 2, 29200 Harjavalta.

Satakunnan hyvinvointialueen hakemuksen vainajan tietojen luovuttamiseksi löydät täältä.