Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Omaolo

Oireiden ja terveysongelmien arviointi ja toimintasuositukset

Siirry Omaolo-palveluun

Kessote Vihta

Lasten koronarokotukset, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten terveystarkastukset (40-vuotiaan miehen terveystarkastus ja työttömän työnhakijan terveystarkastus), influenssarokotukset (syksyisin)

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Omaisen potilaskertomustiedot

Potilasasiakirjat ovat salaisia

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) säätää, että potilasasiakirjoissa olevat tiedot täytyy pitää salassa. Niitä ei saa luovuttaa sivullisille muuten, kuin erityistapauksissa. Potilasasiakirjoja saavat lukea vain ne ihmiset, jotka hoitavat potilasta. Laki määrittelee, että myös potilaan omaiset ovat sivullisia, eikä potilasasiakirjojen tietoja saa luovuttaa heille.

Omaiset saavat potilasasiakirjojen tietoja vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Avohoidon puolella asioidessa hoitotietoja annetaan omaiselle vain potilaan kirjallisella valtakirjalla tai maistraatin edunvalvontapäätösasiakirjoilla, jotka on oltava asioitaessa aina mukana. Terveyskeskussairaalassa suostumus pyydetään kirjallisesti, hoitojaksokohtaisesti. Hoitohenkilökunnan työn sujuvoittamiseksi toivotaan, että yksi omainen hoitaa yhteydenpidon sairaalaan.