Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

Kessote Vihta

Lasten koronarokotukset, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten terveystarkastukset (40-vuotiaan miehen terveystarkastus ja työttömän työnhakijan terveystarkastus), influenssarokotukset (syksyisin)

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Alaikäisen tiedot

Alaikäinen voi pyytää tietojaan vastaanottokäynnin yhteydessä.

Terveydenhuollossa arvioidaan, pystyykö alaikäinen henkilö päättämään omasta hoidostaan. Kun näin on, alaikäinen potilas voi tarkastaa itse omat potilastietonsa kuten täysi-ikäinenkin. Muuten tarkastusoikeutta käyttää potilaan huoltaja* tai muu laillinen edustaja. Alaikäisen päättäessä omasta hoidostaan hänellä on oikeus kieltää tietojen antaminen huoltajalleen.

*Jos kyseessä on lapsen yhteishuoltajuus ja jos lapsen väestörekisterin mukainen kotiosoite ei ole sama kuin tietoja pyytävällä huoltajalla, tulee tarkastuslomakkeen liitteenä toimittaa myös kopio tuomioistuimen yhteishuoltajuuspäätöksestä tai yhteishuoltajuussopimuksesta. Muussa tapauksessa tiedot toimitetaan lapsen väestörekisterin mukaiseen kotiosoitteeseen lapsen nimellä osoitettuna.

Omakanta-palvelussa on lokakuussa 2016 otettu käyttöön ominaisuus, jolla huoltajat näkevät alle 10-vuotiaiden lasten terveystiedot ja sähköiset reseptit, sekä voivat pyytää reseptien uusimista. Omakannasta näkee lapsen terveystiedot, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin 1.8.2016 lähtien

Katso tarkemmat tiedot Kanta: alaikäisen oikeudet