Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Potilaan oikeudet ja tietosuoja

Potilaslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla henkilöllä on oikeus saada terveydentilansa edellyttämää hoitoa käytettävissä olevien voimavarojen rajoissa. Potilaalla on myös muita lakisääteisiä oikeuksia, kuten oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun. Hoito on järjestettävä niin, että potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioitetaan. Potilaalla on myös terveydentilaa ja hoitoa koskevien tietojen saantiin oikeus.

Katso myös THL:n sivustolta Potilasturvallisuus -> Potilaan opas

EU tietosuoja-asetus eli GDPR on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota sovelletaan kaikissa EU-maissa. Se koskee tahoja, jotka tallentavat EU:ssa asuvien henkilöiden henkilötietoja. Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on ensisijaisesti vahvistaa EU:ssa asuvien henkilöiden oikeuksia omiin henkilötietoihinsa. Katso lisää Omat potilaskertomustiedot sivulta.