Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Päihteet

Päihteet ja riippuvuus

Päihteet voivat olla ongelma myös ikääntyneille

Yli 65-vuotiaille alkoholin käytön riskirajat ovat alhaisemmat kuin muulle aikuisväestölle, koska ikääntyvän ihmisen elimistö sietää alkoholia aiempaa heikommin. 

Alkoholin liialliseen käyttöön altistavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi yksinäisyys, leskeksi jääminen, kuoleman pelko, tekemisen puute tai erilaiset ahdistustilat.

Päihteiden käytön vaaran merkkien kohtaaminen ja työstäminen on tärkeää. Alkoholin käyttöraja on aina yksilöllinen, mutta jo kohtuutta runsaampi käyttö voi heikentää terveyttä ja aikaistaa muistisairautta

Päihteiden- ja sekakäytön riskejä ja ongelmia voidaan ehkäistä ja niihin puuttuminen kannattaa, sillä mitä varhaisemmin tuemme lopettamista/kohtuukäyttöä sen helpompi on muuttaa tottumuksia.