Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Kelan etuudet

Kelan etuudet 

Kuntoutuskurssit

Yli 65-vuotiaiden kuntoutujien on Kelan kautta mahdollista hakea harkinnanvaraista kuntoutusta, yksilöllisiä kuntoutusjaksoja sekä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja. 

Ikääntyneiden kuntoutuskursseja järjestetään Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa sekä Kuntoutuskeskus Ruissalossa ja Kuntoutuskeskus Petreassa. 

Ikku-kurssit eli ikääntyneiden kuntoutuskurssit ovat yli 68-vuotiaille kuntoutujille, joilla saattaa olla useita sairauksia. Muistitestin (MMSE) tulos pitää olla yli 24. Kuntoutus toteutetaan kolmessa 5 vrk:n jaksossa vuoden aikana. 

Kelan kuntoutukseen hakemiseen tarvitaan lääkärin B-lausunto sekä oma hakemus KU132

Lähde: www.kela.fi

Potilasjärjestöt sekä liitot ja yhdistykset järjestävät myös monenlaista kuntoutustoimintaa Ray:n (Raha-automaattiyhdistys) tuella. 

Heräsikö kiinnostus Kelan kuntoutuksiin? Ota yhteyttä kuntoutusohjaajaan ja selvitellään kuntoutusasioitasi yhdessä.  

Sanna Nieminen
p. 044 906 7560
etunimi.sukunimi@ksthky.fi

Eläkettä saavan hoitotuki

Kelasta on mahdollista hakea eläkettä saavan hoitotukea, jos toimintakykysi on alentunut ja sairaus heikentää kykyä huolehtia itsestäsi. 

Eläkettä saavan hoitotuki porrastetaan kolmeen ryhmään. 

Eläkettä saavan hoitotukea hakiessasi tarvitset lääkärin C-lausunnon ja oman hakemuksen EV 256. Hakemuksen voit jättää myös sähköisesti osoitteessa http://www.kela.fi/asiointi

Tulot ja omaisuus eivät vaikuta hoitotukeen. Se on myös verotonta tuloa.

Lisätietoja: http://www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki

Lähde: www.kela.fi