Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Omahoitoinfo ikäihmisille

Tervetuloa ikäihmisten omahoitosivuille!

Elätkö sinä hyvää elämää? Mitä hyvään ikääntymiseen kuuluu?

Näiden kahden kysymyksen äärellä on hyvä viettää tovi ennen kuin jatkat eteenpäin ikäihmisten omahoitosivuilla. Hyvän elämän ajatusten siivittämänä saat sivuilta enemmän hyötyä itsellesi.

Ikäihmisten omahoitosivujen tavoitteena on tukea arkipäivän haasteissa sekä ikääntyviä että heidän omaisiaan. Sivut tarjoavat neuvontaa ja ohjausta ikääntymiseen, terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Löydät tietoa mm. terveellisistä elintavoista, mielenterveydestä sekä muistista.

Ehkä neuvojen avulla löydät omassa arjessasi jo hyvin olevat asiat. Itse voit vaikuttaa arjessa pärjäämiseen ja selviytymiseen ylläpitämällä terveellisiä elintapoja ja hyvää toimintakykyä ja pyytämällä apua ja tukea tarvittaessa.