Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

Kessote Vihta

Lasten koronarokotukset, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten terveystarkastukset (40-vuotiaan miehen terveystarkastus ja työttömän työnhakijan terveystarkastus), influenssarokotukset (syksyisin)

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Älä välitä -kampanja

Satakunnassa vietetään parhaillaan Älä välitä -kampanjaa. Kampanja tarkoituksena on herätellä aikuisia alkoholin välittämisen haitallisuudesta alaikäisen terveydelle ja turvallisuudelle sekä myös muistuttaa, että alkoholin ja nikotiinituotteiden välittäminen alaikäiselle on aina laitonta.

Kampanja on erittäin ajankohtainen, koska tulevana viikonloppuna juhlitaan koulujen loppumista koko maakunnassa.

Huolehditaan yhdessä nuorten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista!

10 syytä pitää kiinni nuoren päihteettömyydestä

  • Jos mahdolliset alkoholikokeilut siirtyvät muutamalla vuodella, suojelee se nuoren kehittyviä aivoja – jos käytön aloitus lykkääntyy 18. ikävuoteen, ongelmakäytön riski pienenee oleellisesti.
  • Alttius riippuvuuteen on geeneissä, emme tiedä kenellä nuorista se on. Alkoholi on Suomessa työikäisten ihmisten yleisin kuolinsyy ja sen käyttö aiheuttaa paljon ongelmia. Alkoholi, samoin kuin lääkkeet, pelit tai huumeet, aiheuttavat alaikäisillä viisi kertaa todennäköisemmin riippuvuutta kuin aikuisilla.
  • Mitä nuorempana nuori aloittaa alkoholin käytön, sitä todennäköisemmin hän käyttää aikuisena alkoholia usein ja paljon kerrallaan.
  • Nuoret itse sanovat, että vanhemmat ovat tärkein taho, joka voi puuttua nuoren päihteiden käyttöön.
  • Nuoret hakevat alkoholista positiivisia ja yhteisöllisiä elämyksiä. Mahdollista nuorellesi päihteetöntä yhteistä aikaa, olemista ja tekemistä.
  • Päihteiden ja tupakan välittäminen ja ostaminen nuorelle on Suomessa rikos. Myös huumausaineiden käyttö ja hallussapito on rikos.
  • Päihtynyt nuori altistuu vaarallisille tilanteille: Tapaturmat, onnettomuudet, väkivalta, hyväksikäyttö.
  • Päihteisiin kuluu paljon rahaa – mitä yhteistä kivaa voisi sopia tehtäväksi, jos rahaa ei kuluisi päihteisiin nuoruudessa?
  • Alkoholilla on yhteys yli 60 sairauteen. Päihteet vaikuttavat mielenterveyteen. Alkoholilla ja masennuksella on selkeä yhteys. Kannabiksen käyttö altistaa psykooseille. Ja niin edelleen.
  • Lisätietoa – ja lisää syitä! http://www.a-klinikka.fi/viestinta/media/ paihdetietoa-internetissa

Julkaisupäivä